Abas primárias

Demanda - 2018

85 files in this archive

 • 2018/
 • 2018/1-Janeiro/
 • 2018/1-Janeiro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Janeiro - 2018.csv
 • 2018/1-Janeiro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Janeiro - 2018.pdf
 • 2018/1-Janeiro/Entrada de Passageiros por Linha - Janeiro - 2018.csv
 • 2018/1-Janeiro/Entrada de Passageiros por Linha - Janeiro - 2018.pdf
 • 2018/1-Janeiro/Passageiros Transportados por Linha - Janeiro - 2018.csv
 • 2018/1-Janeiro/Passageiros Transportados por Linha - Janeiro - 2018.pdf
 • 2018/10-Outubro/
 • 2018/10-Outubro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Outubro - 2018.csv
 • 2018/10-Outubro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Outubro - 2018.pdf
 • 2018/10-Outubro/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Outubro - 2018.csv
 • 2018/10-Outubro/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Outubro - 2018.pdf
 • 2018/10-Outubro/Passageiros Transportados por Linha - Outubro - 2018.csv
 • 2018/10-Outubro/Passageiros Transportados por Linha - Outubro - 2018.pdf
 • 2018/11-Novembro/
 • 2018/11-Novembro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Novembro - 2018.csv
 • 2018/11-Novembro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Novembro - 2018.pdf
 • 2018/11-Novembro/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Novembro - 2018.csv
 • 2018/11-Novembro/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Novembro - 2018.pdf
 • 2018/11-Novembro/Passageiros Transportados por Linha - Novembro - 2018.csv
 • 2018/11-Novembro/Passageiros Transportados por Linha - Novembro - 2018.pdf
 • 2018/12-Dezembro/
 • 2018/12-Dezembro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Dezembro - 2018.csv
 • 2018/12-Dezembro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Dezembro - 2018.pdf
 • 2018/12-Dezembro/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Dezembro - 2018.csv
 • 2018/12-Dezembro/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Dezembro - 2018.pdf
 • 2018/12-Dezembro/Passageiros Transportados por Linha - Dezembro - 2018.csv
 • 2018/12-Dezembro/Passageiros Transportados por Linha - Dezembro - 2018.pdf
 • 2018/2-Fevereiro/
 • 2018/2-Fevereiro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Fevereiro - 2018.csv
 • 2018/2-Fevereiro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Fevereiro - 2018.pdf
 • 2018/2-Fevereiro/Entrada de Passageiros por Linha - Fevereiro - 2018.csv
 • 2018/2-Fevereiro/Entrada de Passageiros por Linha - Fevereiro - 2018.pdf
 • 2018/2-Fevereiro/Passageiros Transportados por Linha - Fevereiro - 2018.csv
 • 2018/2-Fevereiro/Passageiros Transportados por Linha - Fevereiro - 2018.pdf
 • 2018/3-Março/
 • 2018/3-Março/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Março - 2018.csv
 • 2018/3-Março/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Março - 2018.pdf
 • 2018/3-Março/Entrada de Passageiros por Linha - Março - 2018.csv
 • 2018/3-Março/Entrada de Passageiros por Linha - Março - 2018.pdf
 • 2018/3-Março/Passageiros Transportados por Linha - Março - 2018.csv
 • 2018/3-Março/Passageiros Transportados por Linha - Março - 2018.pdf
 • 2018/4-Abril/
 • 2018/4-Abril/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Abril - 2018.csv
 • 2018/4-Abril/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Abril - 2018.pdf
 • 2018/4-Abril/Entrada de Passageiros por Linha - Abril - 2018.csv
 • 2018/4-Abril/Entrada de Passageiros por Linha - Abril - 2018.pdf
 • 2018/4-Abril/Passageiros Transportados por Linha - Abril - 2018.csv
 • 2018/4-Abril/Passageiros Transportados por Linha - Abril - 2018.pdf
 • 2018/5-Maio/
 • 2018/5-Maio/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Maio - 2018.csv
 • 2018/5-Maio/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Maio - 2018.pdf
 • 2018/5-Maio/Entrada de Passageiros por Linha - Maio - 2018.csv
 • 2018/5-Maio/Entrada de Passageiros por Linha - Maio - 2018.pdf
 • 2018/5-Maio/Passageiros Transportados por Linha - Maio - 2018.csv
 • 2018/5-Maio/Passageiros Transportados por Linha - Maio - 2018.pdf
 • 2018/6-Junho/
 • 2018/6-Junho/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Junho - 2018.csv
 • 2018/6-Junho/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Junho - 2018.pdf
 • 2018/6-Junho/Entrada de Passageiros por Linha - Junho - 2018.csv
 • 2018/6-Junho/Entrada de Passageiros por Linha - Junho - 2018.pdf
 • 2018/6-Junho/Passageiros Transportados por Linha - Junho - 2018.csv
 • 2018/6-Junho/Passageiros Transportados por Linha - Junho - 2018.pdf
 • 2018/7-Julho/
 • 2018/7-Julho/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Julho - 2018.csv
 • 2018/7-Julho/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Julho - 2018.pdf
 • 2018/7-Julho/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Julho - 2018.csv
 • 2018/7-Julho/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Julho - 2018.pdf
 • 2018/7-Julho/Passageiros Transportados por Linha - Julho - 2018.csv
 • 2018/7-Julho/Passageiros Transportados por Linha - Julho - 2018.pdf
 • 2018/8-Agosto/
 • 2018/8-Agosto/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Agosto - 2018.csv
 • 2018/8-Agosto/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Agosto - 2018.pdf
 • 2018/8-Agosto/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Agosto - 2018.csv
 • 2018/8-Agosto/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Agosto - 2018.pdf
 • 2018/8-Agosto/Passageiros Transportados por Linha - Agosto - 2018.csv
 • 2018/8-Agosto/Passageiros Transportados por Linha - Agosto - 2018.pdf
 • 2018/9-Setembro/
 • 2018/9-Setembro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Setembro - 2018.csv
 • 2018/9-Setembro/Entrada de Passageiros por Estaç╞o - Média dos Dias Θteis - Setembro - 2018.pdf
 • 2018/9-Setembro/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Setembro - 2018.csv
 • 2018/9-Setembro/Entrada de Passageiros por Linha - Média dos Dias Θteis - Setembro - 2018.pdf
 • 2018/9-Setembro/Passageiros Transportados por Linha - Setembro - 2018.csv
 • 2018/9-Setembro/Passageiros Transportados por Linha - Setembro - 2018.pdf

Resources

Additional Information

CampoValor
mimetypeapplication/zip
filesize4.67 MB
resource typefile upload
timestampJan 28, 2019